Yönetmeliği Word Belgesi Olarak İndirmek İçin Tıklayınız

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SEKTÖR TÜMLEŞİK EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

 

 

Madde 1.

 1. Buradaki uygulama esasları Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Yönergesine dayanılarak hazırlanmış olup, Makine Mühendisliği Bölümü lisans programında uygulanacak STE’nin yürütme, sınav ve değerlendirme esaslarını belirler.

 

Madde 2.

 1. STE eğitim-öğretim planının 8. yarıyılında yer alır.
 2. STE isteğe bağlı olup, talep eden öğrenciler kontenjan dâhilinde bu eğitimi alabileceklerdir.
 3. STE (10 AKTS); STE 801-Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Stajı (0+0+1 AKTS) ve STE 802 Sektör Tümleşik Eğitim (STE) dersinden (0+0+9 AKTS) oluşmaktadır. STE yapacak olan öğrenciler ); STE 801-Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Stajı ve STE 802 Sektör Tümleşik Eğitim (STE) dersinin her ikisine birlikte kayıt yaptırmalıdır. Bunlardan sadece birine kayıt yaptırılamaz.
 4. STE 2 adet seçimlik derse denktir.

 

Madde 3.

 1. STE yapılacak kuruluşların uygunluğuna Bölüm STE Komisyonu karar verir.
 2. STE sektör danışmanı ilgili kuruluşta tam zamanlı olarak çalışmalı ve en az lisans mezunu olmalıdır.

Madde 4.

 1. STE yapmak isteyen öğrencilerin, STE’ye başlayacakları dönemden bir önceki dönem, akademik takvimde belirtilen derslerin bitiş tarihine kadar, dilekçe ile Bölüme başvuru yapmaları gerekmektedir. STE başvuru dilekçesinin bir örneği bu uygulama esaslarının ekinde verilmektedir.
 2. Öğrenciler, ilan edilen kontenjanlar arasından seçecekleri 3 adet STE yerini tercih sırasına göre başvuru dilekçelerinde belirtirler. Bölüm STE Komisyonu öğrencilerin tercih sırasını dikkate alarak STE yerlerini belirler. Ancak, gerekli durumlarda Bölüm STE Komisyonu öğrencilerin tercihleri dışında bir STE yeri belirlemesi de yapabilir.
 3. Bölüm STE Komisyonu başvuru yapan öğrencilerin mevcut kontenjanlara dağılımını öğrencilerin genel akademik not ortalamasını dikkate alarak yapar.
 4. STE yerinin öğrenci tarafından bulunması ve Bölüm STE komisyonunun uygun görmesi durumunda, ilgili öğrenciye ilgili kuruluşta STE için öncelik verilir.
 5. STE için başvuru yaptığı halde kontenjan yetersizliği nedeniyle STE yeri belirlenemeyen öğrenciler, STE’ye başlayacakları dönemden bir önceki dönem, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar, kendi bulacakları STE yerlerini Bölüm STE Komisyonunun onayına sunabilirler.

 

Madde 5.

 1. STE yapan öğrencilerin başarı durumunun takibi ve değerlendirilmesi amacı ile Bölüm Başkanlığı her öğrenciye otomasyondan ders seçimi yapılabilecek şekilde Bölüm öğretim üyeleri/görevlileri arasından ayrı şube numaraları için gerekli düzenlemeleri yapar. Bu atama işlemi bütün Bölüm öğretim üyelerini/görevlilerini kapsar. Her öğrenci için danışman olarak dersin sorumlu Bölüm öğretim üyesi/görevlisi yanında, STE işletmesince belirlenen en az lisans eğitimine sahip bir sektör yetkilisi sektör danışmanı olarak atanır.

 

Madde 6.

 1. STE yapan öğrenci, yürüttüğü çalışmaları günü gününe not ederek STE defterine geçirmekle sorumludur. Hazırlanan defter, işletmedeki sektör danışmanı tarafından günlük olarak imzalanır. Öğrenci Bölüm danışman öğretim üyesine haftalık devamlılığı gösteren imza tutanağını iletir. STE tamamlanmasını takiben öğretim üyesi danışmanı ve işletme sektör danışmanı tarafından öğrencinin tüm çalışmaları kontrol edilir ve onaylanır. Onaylanmamış defterler kabul edilmez. STE Raporu bir nüsha olarak teslim edilir. Yapılan değerlendirme sonucuna göre değerlendirme notları ilgili öğretim üyesi tarafından otomasyona girilir.
 2. STE’den başarısız olan öğrenciler tekrar STE’ye başvuru yapmak zorundadırlar.

Madde 7.

 STE alanları aşağıda belirtilmiştir. STE alanları aşağıda belirtilen alanlardan biri olmak zorundadır. Ancak, açılan yeni bir alan var ise STE komisyonuna dilekçe ile başvurulur ve alanın uygun olup olmadığı komisyon tarafından öğrenciye bildirilir. STE alanları şunlardır:

1)      Soğutma sektörü

2)      Isıtma ve havalandırma sektörü

3)      Enerji sektörü

4)      Tarım makinaları sektörü

5)      Otomotiv sektörü

6)      Plastik malzemeler ve plastik enjeksiyon kalıpçılığı sektörü

7)      Saç metal kalıpçılığı sektörü

8)      Döküm sanayi sektörü

9)      Cam sanayi sektörü

10)    Tekstil makinaları sektörü