Bölümümüz

Bölümümüz 1993-1994 öğretim yılında açılmış ve 2003-2004 öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almıştır. Makine Mühendisliği Bölümümüz 4 yıllık lisans düzeyinde hem normal hem de ikinci öğretim de eğitim vermekte olup, 1.yılda temel dersler, 2. ve 3. yıllarda mesleki dersler ve 4.yılda meslek derslerinin yanında seçmeli dersler okutulmaktadır. Lisans eğitiminde öğrencilerimize çağdaş düzeyde mesleki bilgiler verilmekte ve bu bilgiler laboratuvar, proje ve bitirme tezleri ile desteklenerek öğrencilerin araştırma ve uygulama yetenekleri geliştirilmektedir. Ayrıca 1996-1997 yılından itibaren Makina Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans programı sunmaktadır.