Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Makine Mühendisliği Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Makine Mühendisliği Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

Hazırlık

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf